Conrad NB Icon info outline Veel informatie op deze pagina's is alleen van toepassing op Conrad bestellingen, services of artikelen. Heeft u een vraag over een aankoop, product of service van één van onze Conrad marktplaats partners? Kijk dan hier voor het antwoord op uw vraag of neem rechtstreeks contact op met de partner via "Mijn account" indien u reeds een bestelling heeft geplaatst.'

ISO-certificering

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015

Naast de kwaliteit van ons artikelaanbod heeft ook de kwaliteit van onze totale bedrijfsorganisatie continu de aandacht. Om onszelf steeds te verbeteren en dit transparant te maken naar de buitenwereld, laten wij ons kwaliteitsmanagementsysteem jaarlijks vrijwillig toetsen volgens de criteria van ISO 9001:2015.

Voordelen

  • Onafhankelijke, jaarlijkse keuring
  • Transparant en objectief
  • Gegarandeerd kwaliteitsniveau

> Bekijk ons actuele certificaat

NB: De ISO certificering geldt alleen voor Conrad, niet voor onze Conrad marktplaats partners.

 

Over ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is de meest toegepaste standaard voor kwaliteitsmanagement ter wereld en wordt in meer dan 100 landen erkend. Deze standaard legt onafhankelijk van het type bedrijf of de branche de eisen aan kwaliteitsmanagementsystemen vast en bepaalt de internationaal geldende eisen waaraan een organisatie zich minimaal moet houden om ervoor te zorgen dat de klanten de kwaliteit krijgen die ze verwachten.

ISO 9001 biedt een raamwerk voor het gehele kwaliteitsmanagementsysteem en vormt de basis voor een allesomvattend kwaliteitsmanagementsysteem. Als een bedrijf heeft aangetoond dat het aan alle eisen ten aanzien van dit systeem voldoet, verleent een onafhankelijk certificeringsorgaan een ISO 9001 certificaat. 

De certificering heeft betrekking op de processen waarmee een artikel of een service tot stand komt en niet op het artikel of de service zelf. Het certificaat blijft gedurende een bepaalde tijd geldig en kan alleen verlengd worden op basis van regelmatige toetsing door een onafhankelijk certificeringsorgaan.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 13

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen